previous arrow
next arrow
Slider

GİRİŞİMCİLİK & GAYRİMENKUL PROJELERİ YATIRIM DANIŞMANLIĞI


Fikirlerini henüz ticarileştirmemiş erken aşama girişimcilere ücretsiz ofis, mentörlük, eğitim, yatırımcı bulma, yurtdışında iş modelini tanıtma olanağı gibi birçok destek veren OKMEN, yeni dönemde de start up’lara katkılarını sürdürüyor.

OKMEN bünyesinde faaliyetlerini sürdüren OKMENTOR,
girişimcilerin fikir bulması, ürünü oluşturması, büyümesi ve hızlanması için çeşitli destekleri sağlamaktadır. İlk olarak OKMENTOR bünyesinde sağlanan olanaklar ile girişimcinin fikrini bulması ve bu fikri tam olarak oluşturması mümkündür. Bunun yanı sıra ürünü yaratması, şekillendirmesi de yine
OKMENTOR ile mümkün olurken, gerekli yatırım destekleri ile de girişim büyümeye başlar. Bu aşamadan sonra gerekli stratejik hamlelerin yapılmasıyla birlikte de artık girişim hızlanacak ve çok daha kaliteli bir hal alacaktır. Ayrıca OKMENTOR tarafından girişimcilere çalışma alanı, ürün geliştirme, teknik danışmanlık, iş geliştirme, finansal danışmanlık, altyapı, bulut teknolojisi, hukuk danışmanlığı, devlet hibeleri ve maliyet karşılama gibi imkanlar da sağlanmaktadır.

Proje Geliştirme


Bir gayrimenkulün geliştiricisi, yatırımcısı ve kullanıcısı için ekonomik, sosyal, teknik, finansal ve yasal enstrümanları ile bir araya getiren en önemli evre, proje geliştirme sürecidir. Gayrimenkul projesi geliştirme, fikir aşaması, analizleri, uygulama süreci ve uygulama sonrasıyla birlikte multi-disipliner faktörlerden oluşan organik bir yapıya sahiptir. Bir arsanın mevcut imar durumu ve yapılaşma şartlarıyla birlikte, arsa şekli, büyüklüğü, konumu, çevresiyle olan etkileşimi, kısa ve uzun vade bölge gelişimi, sosyo-kültürel imkan ve ekonomik olanakları ile mikro ve makro göstergeler dikkate alınarak ilgili mevzuat ve uygulama esasları kapsamında proje geliştirme analizleri ve proje değerleme çalışmaları yapılır.

Gayrimenkul Fizibilite Analizi Hizmetleri


Bir gayrimenkul yatırımcısı ve geliştiricisi için, projeye dahil olup olmama kararını vermesinde önemli bir etken olan fizibilite analizleri, bir yatırımın geri dönüş süresi ve getiri miktarını, yatırım maliyetini, proje fikrinin veya mevcut projenin tüm olumlu-olumsuz yönlerini, projenin karlılığı, verimliliği, talebe yanıt verebilirliği ile ne kadar uygulanabilir olduğunu, dolayısıyla yapılabilirliğini gösteren çözümlemelerden oluşmaktadır. Bu kapsamda yapılan genel araştırmalar ise sırasıyla aşağıdaki şekildedir:

-Arz-talep ve bölge analizini içeren PAZAR ANALİZİ

-Satılacak veya kiralanacak alanların belirlendiği TASARIM ANALİZİ

-Arsa, altyapı ve üstyapı için planlanan gelişmeleri içeren MALİYET ANALİZİ

-Proje için hangi kaynakların nasıl kullanılabileceğini kapsayan FİNANSMAN MALİYET ANALİZİ

-Proje nakit akımı ve karlılık tanımlanmasını içeren FİNANSAL ANALİZ

-Fayda ve maliyet kıyaslamaları sonucu yatırımın ölçümlenmesini sağlayan PERFORMANS ANALİZİ

SATIN AL